ЗА ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ се разви и просперира в тези тежки години на преход, като заслужи национален и международен авторитет. Дипломите на нашите възпитаници се уважават в Европейските страни и Британската общност. Над 80% от студентите провеждат учебно-производствени стажове в Европейските страни и САЩ. Ерудираните ни професори, доценти и асистенти са желани партньори в редица международни проекти.

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ навърши двадесет години. Един период, колкото кратък като време, толкова дълъг като богатство на събития. През него нацията понасяше много политически и икономически превратности, хиперинфлация, обедняване… Селските райони обезлюдяха.
Многократно се променяше и нормативната уредба във висшето образование. Учредиха се много частни училища с атрактивни специалности, но никой, освен нас, не се насочи към аграрния сектор. Стъпили върху дълбоките корени на националната ни същност, ние неистово вярвахме, че ще дойде ден, когато Европа ще уважава отново един модерен агробизнес в България. Така устоявахме на превратностите – от “Осанна!” до “Разпни го!”.

Народите на Холандия, Израел, Перу са направили най-чудесните паметници на човешкия дух, развивайки земеделието си върху земи, не заграбени от съседите си, а отвоювани от морето, пустинята, планината. А на нас Бог ни е дал златна земя, ум, здраве и сила. Грехота е да останем вечно просяците на Европа и все да чакаме Дядо Иван, Дядо Джон или някакъв друг Дядо да дойде да ни оправи страната, земята, икономиката. Потънали в собственото си малодушие, нито сами ще се уважаваме, нито другите ще ни уважават.

Вече двадесет години учим и възпитаваме нашите студенти да станат способни синове и дъщери на България, отваряме им вратите към света. Така те започват да вярват в силите си, придобиват куража да поемат съдбата в ръцете си!
Българската земя жадува за своите млади мениджъри и фермери, съчетали в себе си националната традиция и европейските модерни подходи, знаещи, но и можещи – да управляват, да произвеждат и да реализират продукцията си.
Далновидните вече го проумяха. Ако мислим за година напред, ще посеем семе, за десет години – ще посадим дърво, ако мислим за сто години напред – ще обучаваме хората! Това е нашата мисия!