sevda 2012

Проф. д.н. Севдалина Димитрова
Преподавател по "Теория на счетоводството", "Счетоводство на аграрния сектор", "Счетоводство в туристическия сектор" и "Бизнес анализ"

Проф. д-р Константин Цветков
Преподавател по "Информатика", "Информационни системи и технологии" и "Управление на проекти"

ANd9GcRboCv6nhGuhmgf59xuFqCphu8bUYglp4k6O1ro5vjJSdRH1VxIvQ

Проф. д-р Иван Марков
Преподавател по "Туристически ресурси", "Алтернативни видове туризъм" и "География на туризма"

http://www.bia-bg.com/arbitration/images/georgi_stefanov.jpg

Проф. д-р Георги Стефанов
Преподавател по "Основи на правото" и "Търговско право"

ph-2012

Проф. д-р Мариана Асенова
Преподавател по "Банково дело", "Финансови пазари", "Финанси" и "Фондови борси"

Проф. д-р Тихомир Трифонов
Преподавател по "Математика", "Електронна търговия" и "Статистика"

Доц. д-р Петър Петров
Преподавател по "Икономически теории" и "Теория и практика на кооперациите"

IMG_0192

Доц. д-р Ваня Банабакова
Преподавател по "Маркетинг", "Агромаркетинг", "Стопанска логистика" и "Туристически пазари"

untitled5.JPG

доц. д-р Ваня Цонкова
Преподавател по "Валутни операции в туризма", "Статистика", "Финанси на фирмата" и "Банково дело"

DSCF0007

Доц. д-р Венцислав Статев
Преподавател по "Икономика на туризма" и "Селски и екологичен туризъм"

Доц. д-р Недко Минчев
Преподавател по "Планиране и прогнозиране", "Стратегическо управление", "Предприемачество" и "Основи на управлението"

untitled.JPG

Доц. д-р Илиян Матеев
Преподавател по "Международна икономика", "Финансиране на международната търговия" и "Инвестиции"

IMG_8084

Доц. д-р Иванка Йонова
Преподавател по "Финансово управление на фирмата" и "Борси и борсови операции"

Доц. д-р Красимир Левков
Преподавател по "География на туризма", "Хотелиерство" и "Ресторантьорство"

Доц. д-р Пламен Лаков
Преподавател по "Регионална икономика" и "Туристическа политика на България"

pic

Доц. д-р Димитър Якимов
Преподавател по "Агроекология", "Биотехнологии" и "Биологично земеделие"

Доц. д-р Бисер Кръстев

Преподавател по "Банков анализ", "Банков маркетинг", "Финанси" и "Финансов анализ"

 

Доц. д-р Георги Георгиев

Преподавател по "Банков мениджмънт", "Управление на банковия риск"

 

Alexiev`2008

Доц. д-р Ивайло Алексиев
Преподавател по "Социална психология", "Управление на човешките ресурси" и "Организационно поведение"

untitled3.JPG

Доц . д-р Емил Стоянов

Преподавател по „Основи на Европейския съюз“ и „Местно самоуправление

IMG_3745

Доц. д-р ВолфгангЛюпке
Преподавател по "Животновъдни технологии"

Гл. ас. Петър Петков
Преподавател по "Микроикономика", "Макроикономика" и "Икономически теории"

Photo_cv11

Гл. ас. Антон Ганчев
Преподавател по "Стандарти и системи за управление"

untitled2.JPG

Преп. Стефан Петров

Преподавател по „Английски език“