ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ 2015/2016 г

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

 

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН “БАКАЛАВЪР”

 

/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

 

ЗА учебната 2017/2018 година

 

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“:

Срок за подаване на документи

Конкурсен изпит

Обявяване на резултати и класиране

Срок за записване

23.02.2017 г.

24.02.2017 г.

27.02.2017 г.

до 10.03.2017 г.

30.03.2017 г.

31.03.2017 г.

03.04.2017 г.

до 07.04.2017 г.

28.04.2017 г.

09.05.2017 г.

10.05.2017 г.

до 19.05.2017 г.

29.06.2017 г.

30.06.2017 г.

03.07.2017 г.

до 07.07.2017 г.

 

Редовни конкурсни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“:

Кръг

Срок за подаване на документи

Конкурсен изпит

Обявяване на резултати и класиране

Срок за записване

I

27.07.2017 г.

28.07.2017 г.

31.07.2017 г.

до 04.08.2017 г.

II

24.08.2017 г.

25.08.2017 г.

28.08.2017г.

до 01.09.2017 г.

III

28.09.2017 г.

29.09.2017 г.

02.10.2017 г.

до 15.10.2017 г.

 

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

Дни на отворените врати: 24.02.2017 г., 24.03.2017 г., 21.04.2017 г. и 26.05.2017 г.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН „МАГИСТЪР”

/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/

Срок за подаване на документи

Обявяване на класиране

Срок за записване

24.02.2017 г.

27.02.2017 г.

до 02.03.2017 г.

24.03.2017 г.

27.03.2017 г.

до 31.03.2017 г.

21.04.2017 г.

24.04.2017 г.

до 28.04.2017 г.

26.05.2017 г.

29.05.2017 г.

до 02.06.2017 г.

30.06.2017 г.

03.07.2017 г.

до 07.07.2017 г.

28.07.2017 г.

31.07.2017 г.

до 04.08.2017 г.

25.08.2017 г.

28.08.2017 г.

до 01.09.2017 г.

29.09.2017 г.

02.10.2017 г.

до 06.10.2017 г.