На тази страница ще намерите електронни връзки към други университети и институти в България, които могат да ви бъдат полезни.