Adecco е една от компаниите в листата на Global Fortune 500 и е световния лидер в предлагането на услуги в областта на човешките ресурси. Adecco Group свързва над 500,000 сътрудници с клиенти всеки ден чрез своята мрежа с над 6,600 офиси посредством 34,000 служители, в повече от 60 страни и територии по света.

От името на наш доверен клиент, една от най
-големите производствени компании в България, търсим да назначим опитен кадър на позиция

Агроном-консултант за Велико Търново


Основни задължения и отговорности:

· Промотира и разпространява информация за продуктите на компанията.
· На база информацията, която получава от земеделски производители, съставя
технологии за отглеждане на земеделските култури.
· Съставя ежемесечни отчети на база информация от земеделските производители.
· Изготвя схеми за опитни полета при различни земеделски производители, проследява цялостно процеса по протичане на опита.
· Организира публични събития, срещи, презентации и представя компанията на национални и международни изложения и форуми.
· Поддържа база данни с всички контакти на клиенти и поддръжка регистър на всички посетени от него земеделски производители и фирми дистрибутори на торове.

Успешният кандидат притежава:

• Висше образование, специалност „Агрономство“ – степен „Бакалавър“;
• Професионален опит в областта – препоръчителен;
• Много добри компютърни умения – MS Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point);
• Владеене на чужд език – предимство;
• Чисто свидетелство за правоуправление на МПС и възможност за интензивни пътувания;
• Мотивирана личност с желание за работа в млад екип и стремеж към постоянно усъвършенстване;
• Проява на инициативност и самостоятелност.

Компанията предлага:

• Трудов договор;
• Конкурентно възнаграждение и допълнителни придобивки;
• Възможност за работа в ясна структура на отговорностите в една от най-големите български компании;
• Въвеждащо обучение.

Ако желаете да станете част от нашия екип, изпратете следните документи:

• Автобиография;
• Копие от диплом и приложения за завършено висше образование;
• Други документи за допълнителни квалификации.


Ако отговаряте на всички изисквания и сте заинтересовани в нашето предложение, не се колебайте да кандидатствате още днес!

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта N=1814/8.12.2014.