Към кандидидат-студентите: Подавайте документи онлайн

    Висше училище по агробизнес и развитие на регионите осигурява електронен прием на документи за кандидат-студенти. Предвид извънредната ситуация в страната и мерките срещу коронавируса, кандидат-студентите могат да кандидатстват онлайн чрез специален формуляр в сайта на ВУАРР: http://online.vuarr.com/

    За целта е необходимо да въведат име, адрес, телефон и електронна поща, да изберат образователно-квалификационната степен, в която искат да се обучават, специалността и формата на обучение. Менюто позволява да подредите специалностите по реда на желанието си и да прикачите сканирани копия на необходимите документи. Има изискване да посочите и начина, по който ще кандидатствате – чрез конкурсен изпит, оценка от ДЗИ или оценка от положен изпит в друго висше училище.

    На посочения от Вас имейл ще получите указания за следващите стъпки.

    Балът за класиране за бакалавърските програми се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки: по български език от дипломата за средно образование; по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език); оценката от конкурсния изпит или ДЗИ.

    За магистърските програми се кандидатства по документи. Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавните изпити (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.

Кратка информация за специалностите, които предлага висшето училище, може да получите от новия справочник за кандидат-студенти за 2020/2021 г.:
http://uard.bg/files/custom_files/files/2020/V6%20spravochnik%202020%202021%20105x148.pdf

Успех!