Партньори

В изпълнение на своята мисия, Филиал Велико Търново има подкрепата на стабилни партньори с висок рейтинг в обществото. Някои от тях са:

Община Велико Търново

 
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”

 
СА „Д.А.Ценов”– гр. Свищов

 
Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново

 
Народна библиотека „П. Р. Славейков” – Велико Търново

 
Национален диагностичен научно-изследователски ветеринарно-медицински институт „Проф. д-р Георги Павлов” – териториално звено Велико Търново

Институт по фуражните култури – гр. Плевен, Филиал Павликени

Дружество за разпространения на знания „Мисъл” – Велико Търново

Териториална организация на Научно-техническите съюзи

„Сортови семена Елит” ЕАД – клон Горна Оряховица

Областен съюз на земеделските кооперации – гр. Велико Търново

Областен съюз на земеделските кооперации – гр. Велико Търново

Опитна станция по сливата – Дряново

„ВАЕКС” ЕООД – Пловдив