Бакалавърски програми

СЧЕТОВОДСТВО

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Форми на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР

Форми на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА

Вижте още »

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР

Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА

Вижте още »

ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

ИКОНОМИСТ

Вижте още »

АГРАРНА ИКОНОМИКА

Професионално направление: ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ

Вижте още »

ФИНАНСИ

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

ИКОНОМИСТ


Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:

МЕНИДЖЪР

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:

МЕНИДЖЪР

Вижте още »