Магистърски програми

ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО

Вижте още »

СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ

Вижте още »

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Вижте още »

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ТУРИЗЪМ

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

Вижте още »

ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

Вижте още »

МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС

Професионално направление:

ИКОНОМИКА

Професионална квалификация:

Вижте още »

СТОПАНСКО
УПРАВЛЕНИЕ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Вижте още »

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:

Вижте още »

МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА
ПРОЕКТИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Вижте още »

УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:
МАГИСТЪР ПО АДМИНИСТРАТИВНО
ИНФОРМАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

Вижте още »

СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:
МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

Вижте още »

МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

Професионално направление:

АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Професионална квалификация:
МАГИСТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ХРАНИТЕ И ХРАНЕНЕТО

Вижте още »