УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Отдавнашна традиция в България е 8 декември да се отбелязва като празник на студентската младеж. Тази дата се е отбелязвала независимо от времето и обстановката в нашата страна. Това е празник на академичната младеж, която е носител на прогресивното, на модерното, на стремежа към знание.

Със своята млада енергия, търсеща мисъл и градивна активност те са най- будната част от обществото. Този празник изразява стремежа на българския народ към знания. Носи радост, младежки ентусиазъм, но е и израз на отговорността към знанието, което е основа на всеки успех.

Празникът е със 111 - годишна история. Но студентите всяка година имат нещо много общо — те са млади, дръзки и тръгнали уверено по пътя към реализация на мечтите си.

Една от крачките по този път е обучението в избраното ВУЗ.

Сигурен съм, че именно под покрива на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите едни нови мечти са на път да станат реалност и да променят хората и света около нас към по-добро.

Нека годините, прекарани във ВУАРР, ви помогнат да намерите верни приятели,

за да развиете личния и професионалния си потенциал.

Вие сте нашето по-добро Утре - младо, дръзко и уверено!

За празничната осмодекемврийска вечер, Ви пожелавам много настроение и приятни емоции.

Весел празник!

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. Д. ДИМИТРОВ

/РЕКТОР/